Get Adobe Flash player

Koniec rekrutacji do I edycji projektu

Informujemy, że w okresie naboru tj. 8-12 kwietnia 2013 r. wpłynęło ponad 100 formularzy kwalifikacyjnych kandydatów do projektu. W związku z § 7 ust. 5 regulaminu projektu nabór nie zostanie przedłużony.

Informujemy także, że na stronie internetowej na bieżąco będą ukazywały się informacje z wyznaczonymi terminami spotkań kandydatów z doradcami zawodowymi. Informacje takie będą zamieszczane na 3 dni przed planowanymi spotkaniami. Identyfikacja osoby umówionej z doradcą zawodowym będzie następowała za pomocą numeru identyfikacyjnego formularza kwalifikacyjnego. Numer identyfikacyjny został podany w potwierdzeniu złożenia formularza lub w piśmie informującym o nadanym numerze np. G-7/2013
 

Ważna informacja dotycząca formularza kwalifikacyjnego

Informujemy, że w zamieszczonym formularzu kwalifikacyjnym na stronie 4 w pkt 4 ppk 2 i 3 błędnie wskazano wartości procentowe wnioskowanych środków na adaptację lokalu oraz zakup środków obrotowych. W związku z powyższym pkt 4 formularza otrzymuje następujące brzmienie:

 

Czytaj więcej...

Rozpoczęcie rekrutacji

Informujemy, że w dniach od 8 do 12 kwietnia 2013 r. odbędzie się nabór formularzy kwalifikacyjnych do projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Formularze będą przyjmowane:

  • w biurze projektu w Gołdapi w godz. 8:00-16:00 (z przerwą 11:30-12:30) oraz
  • w punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku w godz. 15:30-19:30.

Jednocześnie informujemy, iż zostaną przyjęte wszystkie formularze kwalifikacyjne złożone we wskazanym terminie.

Formularz kwalifikacyjny wraz z załącznikami dostępny jest w zakładce „Dokumenty do pobrania” oraz w biurze projektu i punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych.
 

Zatwierdzony Regulamin projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”

W dniu 26.03.2013 r. został zatwierdzony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie Regulamin projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” wraz załącznikami, który dostępny jest w zakładce „Regulamin projektu”.

Informujemy jednocześnie, iż przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych kandydatów do projektu odbędzie się w okresie od 8 do 12 kwietnia 2013 r.

Czytaj więcej...

Projekt Regulaminu projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”

Ilustracja artykułuW zakładce „Regulamin projektu” został zamieszczony projekt Regulaminu projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” wraz załącznikami. Posłuży on Państwu do wstępnego zapoznania się z zasadami jego realizacji.

Ostateczny Regulamin projektu zostanie zamieszczony w najbliższych dniach po zatwierdzeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie.

Przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych kandydatów do projektu rozpocznie się w Biurze projektu oraz punktach rekrutacyjno-kwalifikacyjnych w drugim tygodniu kwietnia br. O szczegółowym terminie naboru uczestników w 2013 r. powiadomimy w ciągu najbliższych 5 dni.