Get Adobe Flash player

O projekcie

25 lutego 2013 r. Powiat Gołdapski podpisał umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie w sprawie realizacji projektu "Mój cel - przedsiębiorczość w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatów ełckiego, gołdapskiego i oleckiego poprzez bezzwrotne wsparcie osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo – mieszkańców tych powiatów. Projekt jest kierowany wyłącznie do osób należących do jednej lub kilku z następujących kategorii:

- osoby w wieku 15-24 lata,
- osoby długotrwale bezrobotne,
- osoby niepełnosprawne,
- osoby z terenów wiejskich,
- osoby w wieku 50-64 lata,
- kobiety.

Budżet projektu wynosi 4 999 492,10 złotych .

Realizacja projektu potrwa do 24 czerwca 2015 roku i obejmie 2 edycje. Zarówno w roku 2013, jaki w 2014 r. zostanie przeprowadzona rekrutacja uczestników do projektu.
Do projektu każdego roku zostanie zakwalifikowanych po 55 osób, które skorzystają ze wsparcia szkoleniowo-doradczego realizowanego w Ełku, Gołdapi i Olecku. Z grupy tej, po ocenie przygotowanych wniosków (biznesplanów), zostanie wyłonionych zarówno w roku 2013, jak i w 2014 po 46 osób, które otrzymają dotację inwestycyjną (do 38 170 zł) oraz na wniosek - wsparcie pomostowe przez 6 m-cy po rozpoczęciu działalności gospodarczej w kwocie do 1 200 zł/m-c. Osoby, które otrzymały dotację, będą zobowiązane do rozliczenia się z niej oraz do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 miesięcy.

Osoby zainteresowane będą mogły złożyć formularze kwalifikacyjne w Biurze projektu w Gołdapi oraz w punktach rekrutacyjno–konsultacyjnych w Ełku i w Olecku.

Planowane terminy związane z realizacją projektu w 2013 r.:

1) przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych - kwiecień,
2) szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne – czerwiec/lipiec,
3) nabór wniosków (biznesplanów) – lipiec,
4) udzielanie dotacji inwestycyjnych – sierpień/wrzesień.

Planowane terminy związane z realizacją projektu w 2014 r.:

1) przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych – styczeń,
2) szkolenie grupowe i doradztwo indywidualne – marzec/kwiecień,
3) nabór wniosków (biznesplanów) – kwiecień,
4) udzielanie dotacji inwestycyjnych – maj.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.