Get Adobe Flash player

Wyłonienie uczestników projektu

Powiat Gołdapski informuje, że zakończona została rekrutacja do II edycji projektu „Mój cel - przedsiębiorczość”. Do udziału zakwalifikowanych zostało 65 kandydatów. Pozostałe osoby znajdują się na liście rezerwowej. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.

Lista rankingowa osób zakwalifikowanych do II edycji projektu

Zgodnie z § 7 ust. 24 Regulaminu projektu „Mój cel - przedsiębiorczość” od decyzji Komisji Oceny Wniosków nie przysługuje odwołanie.

Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie prosimy o zgłoszenie się do Biura projektu w celu podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy na świadczenie usług szkoleniowo – doradczych. Terminy zgłoszeń:

  •  w dniu 12.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 1 do poz. 22,
  •  w dniu 13.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 23 do poz. 44,
  •  w dniu 14.03.2014 r. kandydaci z listy rankingowej od poz. 45 do poz. 65.

Planowany termin rozpoczęcia szkoleń dla osób zakwalifikowanych do projektu to 17.03.2014 r. Szczegółowe informacje dotyczące terminów, miejsca i czasu trwania szkoleń zostaną udzielone w Biurze projektu w dniu zgłoszenia.
Jednocześnie informujemy, że szkolenia odbędą się w Ełku (2 grupy szkoleniowe) oraz w Gołdapi (1 grupa szkoleniowa). W związku z powyższym prosimy osoby zamieszkałe na terenie powiatu oleckiego o deklarację wyboru miejsca szkolenia: Ełk lub Gołdap.