Get Adobe Flash player

Rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Informujemy, że w dniach od 7 do 11 kwietnia 2014 r. odbędzie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestników (osób, które ukończyły wsparcie szkoleniowo – doradcze) projektu "Mój cel – przedsiębiorczość” realizowanego w ramach Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami (w wersji papierowej). Należy wypełnić wszystkie rubryki wniosku i załączników. W przypadku, gdy któryś z punktów nie może być opisany należy wpisać „nie dotyczy”.

Wnioski będą przyjmowane:
   - w biurze projektu w Gołdapi w poniedziałek 7:30-16:00, wtorek – czwartek 7:30-15:30, piątek 7:30-15:00
     oraz
   - w punktach rekrutacyjno – konsultacyjnych w Ełku i Olecku od poniedziałku do środy w godz. 15:30-18:30 i od czwartku do piątku
     w godz. 15:30-19:30.

Wniosek wraz załącznikami można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”, który jest także dostępny w Biurze projektu w Gołdapi.