Get Adobe Flash player

Spotkanie uczestników projektu

Starosta Gołdapski serdecznie zaprasza uczestników projektu „Mój cel – przedsiębiorczość” na spotkanie, które odbędzie się 05.11.2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi.

PROGRAM SPOTKANIA

10.00 - 10.15 Powitanie gości oraz przedstawienie kadry projektu - wystąpienie Starosty Gołdapskiego Andrzeja Ciołka
10.15 - 10.30 Idea konkursu w ramach PO KL Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kierownik projektu, Ewa Bogdanowicz - Kordjak
10.30 - 10.45 Założenia i realizacja projektu „Mój cel - przedsiębiorczość" Koordynator projektu, Wojciech Hołdyński
10.45 - 11.00 Nowe formy wsparcia finansowego dla pracodawców Specjalista ds. monitoringu i sprawozdawczości, Alicja Lejmel
11.00 - 11.30 Wymiana doświadczeń uczestników projektu - dyskusja