Get Adobe Flash player

Informacja

Dobiega końca projekt „Mój cel – przedsiębiorczość” realizowany przez Powiat Gołdapski w okresie od 25.02.2013 r. do 24.06.2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Objął on trzy powiaty: ełcki, gołdapski i olecki.

Projekt był adresowany do osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo należących co najmniej do jednej z wymienionych grup: kobiet, osób z terenów wiejskich, powyżej 50 lub do 25 roku życia, długotrwale bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych.

Budżet projektu zaplanowano na kwotę 4 992 492,10 PLN.

Można stwierdzić już dziś, że cele projektu zostały osiągnięte:

  • 121 osób przystąpiło do projektu i skorzystało ze wsparcia szkoleniowo – doradczego,
  • 96 osób otrzymało środki na podjęcie działalności gospodarczej,
  • 96 osób objęto wsparciem doradczym po rozpoczęciu działalności gospodarczej,
  • 96 osób otrzymało finansowe wsparcie pomostowe.

W wyniku projektu powstało 96 nowych podmiotów gospodarczych (I edycja – 46, II edycja - 50), które funkcjonowały przez co najmniej 12 miesięcy.